Gymtastisch sporten

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. In 2017 legt Gymfed het accent op een gedrags- en ethische code die zich richt naar trainers, gymnasten, juryleden en ouders. Met de campagne “Gymtastisch sporten, daar staan we voor” wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten.

Onze club wil dit ook naar onze trainers en ouders meegeven.